İŞVERENLERE ÖNEMLE DUYURULUR

          5510 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiğı tarihten önce maden işyerlerinin yeraltı veya yeraltı münavebeli işlerinde çalışıp 2008 yılı Ekim ayı başından sonra da çalışmaya devam edenlerin aylığa hak kazanma koşulları 5510 sayılı Kanunun geçici 9 uncu maddesinin beşinci ve altıncı fıkraları, 2008 yılı Ekim ayı başından sonra ilk defa sigortalı olup bu işlerde çalışmaya başlayanların aylığa hak kazanma koşulları ise 5510 sayılı Kanunun 28 nci maddesinin altıncı fıkrasına göre belirlenmektedir.

          İşverenlerce 2008 yılı Ekim ayı başından önce yer altı işlerinde yer altı sürekli veya yer altı münavebeli olarak çalışıp bu tarihten sonra da çalışmaya devam edenlerin fiili hizmet zammına ilişkin bildirimlerinin aylık prim ve hizmet belgesinin "Yer altı sürekli işler (4)", "Yer altı gruplu işler (5)" ve "Yer üstü gruplu işler (6)" numaralı belge türleri ile yapılması gerektiği halde "Tüm Sigorta Kollarına Tabi Çalışıp 180 Gün Fiili Hizmet Süresi Zammına Tabi Çalışanlar (35)" veya "İşsizlik Sigortası Hariç 180 Gün Fiili Hizmet Süresi Zammına Tabi Çalışanlar (36)" numaralı belge türleri ile yapıldığı tespit edilmiştir.

          Bu çerçevede 2008 yılı Ekim ayı başından önce yer altı işlerinde yer altı sürekli veya yer altı münavebeli olarak çalışıp bu tarihten sonra da çalışmaya devam edenlerin fiili hizmet zammına ilişkin bildirimlerinin aylık prim ve hizmet belgesinin "4", "5" ve "6" numaralı belge türleri ile 2008 yılı Ekim ayı başından sonra ilk defa bu kapsamda çalışmaya başlayanların bildirimlerinin ise "35" ve "36" numaralı belge türleri ile yapılması gerekmektedir.

          Bundan böyle, sigortalıların sosyal güvenlik haklarını sorunsuz bir şekilde elde etmeleri bakımından işverenlerimizin doğru belge türleri ile bildirimleri yapmaları hususunda gerekli hassasiyeti göstermelerini önemle rica ederiz.