ENGELLİ TEŞVİKİ VE İŞSİZLİK ÖDENEĞİ ALMAKTA İKEN İŞE ALINANLARA YÖNELİK VERİLEN TEŞVİKLE İLGİLİ DUYURU

          Bilindiği üzere, 4857 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinde öngörülen engelli teşvikinden en az % 40 oranında engelli raporu olan sigortalılardan dolayı, 4447 sayılı Kanunun 50 nci maddesinde öngörülen teşvikten ise işsizlik ödeneği almakta iken işe alınan sigortalılardan dolayı yararlanılabilmektedir.
          Ancak bazı işverenlerin engelli raporu olmayan veya olmakla birlikte engel oranı % 40'ın altında olan sigortalıları 14857/54857 sayılı kanun numarasını seçerek bildirdikleri, işsizlik ödeneği almayan sigortalıları da 15921 sayılı kanun numarası seçerek bildirdikleri tespit edildiğinden konuyla ilgili düzenleme yapılmasına gereksinim duyulmuştur.
          Bu bağlamda, gerek 14857/54857 sayılı kanun numarası seçilerek bildirilecek sigortalıların %40 oranında engelli olup olmadıkları, gerekse 15921 sayılı kanun numarası ile seçilerek bildirilecek sigortalıların işsizlik ödeneği almakta olup olmadıkları İş-Kur veri tabanına bağlanarak kontrol edilecek ve İş-Kur verilerinde % 40 oranında engelli kaydı bulunmayan sigortalıların 14857/54857 sayılı kanun numarası seçilerek, işsizlik ödeneği almayan sigortalıların ise 15921 sayılı kanun numarası seçilerek bildirilmelerine sistem tarafından izin verilmeyecektir.
          Bu amaçla, gerek 14857/54857 kanun numarası ile gerekse 15921 sayılı kanun numarası ile bildirilecek sigortalıların öncelikle e-Bildirge giriş ekranlarında mevcut "Engelli ve İşsizlik Teşvik Yönetimi" ekranı vasıtasıyla sisteme tanımlanmaları gerekmektedir.
          Kamuoyuna duyulur.