YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA ALINAN KARARLA İLGİLİ E-BİLDİRGEDE YAPILAN DEĞİŞİKLİK

         Bilindiği üzere, Bakanlar Kurulunca alınan 2009/15199 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar doğrultusunda modernizasyon, tevsi, entegrasyon veya yenileme yatırımı yapmış olan işletme sahiplerince, ilave sigortalı sayısı kadar sigortalıya ilişkin aylık prim ve hizmet belgelerinin 25510 sayılı kanun numarası seçilmek suretiyle düzenlenebilmesi için, mevcut sigortalı sayısı kadar sigortalının diğer kanun numaraları seçilerek veya kanun numarası seçilmeksizin düzenlenecek aylık prim ve hizmet belgesi ile bildirilmiş olması gerekmektedir.
         Bu bağlamda, e-Bildirge programları da bu doğrultuda revize edilmiş olup, modernizasyon, tevsi, entegrasyon veya yenileme yatırımı yapmış olan işletme sahiplerince mevcut sigortalı sayısı kadar sigortalının diğer teşvik kanun numaralarıyla veya kanun numarası seçilmeksizin düzenlenecek olan aylık prim ve hizmet belgeleri ile bildirilmediği takdirde, 25510 sayılı kanun numarası seçilerek bildirim yapılmasına sistem tarafından izin verilmeyecektir.
         Kamuoyuna önemle duyurulur.