DUYURU 3-

 

 

5746 SAYILI KANUN KAPSAMINA GİREN İŞLETMELERCE 4734 SAYILI KANUNDAN İSTİSNA OLAN ALIM VE YAPIM İŞLERİNDE ÇALIŞTIRILAN SİGORTALILARDAN DOLAYI 5746 SAYILI KANUNDA ÖNGÖRÜLEN TEŞVİKTEN YARARLANMA ŞARTLARI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA

 

 

Bilindiği üzere, 5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde yapılan değişiklik ile 5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanunda öngörülen teşvikten yararlanmakta olan işverenler, 1/3/2011 tarihinden itibaren, öncelikle kapsama giren sigortalıların prime esas kazanç üst sınırına kadar olan kazançlarından dolayı beş puanlık prim indiriminden yararlanmakta, ardından işveren hissesine isabet eden beş puanlık kısım düşüldükten sonra sigortalıların prime esas kazanç üst sınırına kadar olan kazançlarından dolayı 5746 sayılı Kanunda öngörülen teşvikten yararlanmaktadırlar.

            Yine bilindiği üzere, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ile bu Kanundan istisna olan alım ve yapım işlerinde çalışan sigortalılardan dolayı 5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde öngörülen beş puanlık prim indiriminden, ihale konusu işlerde çalışan sigortalılardan dolayı ise 5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanunda öngörülen teşvikten yararlanılması mümkün bulunmamaktadır.

            Dolayısıyla, 4734 sayılı Kanundan istisna olan alım ve yapım işlerinde çalıştırılan sigortalılardan dolayı, 5746 sayılı Kanunda öngörülen teşvikten yararlanılması mümkün bulunmakta iken, 5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde öngörülen teşvikten yararlanılması mümkün bulunmamaktadır.

            Bu itibarla, 5746 sayılı Kanun kapsamına giren işletmelerce, 4734 sayılı Kanundan istisna olan alım ve yapım işlerinde çalıştırılan sigortalılardan dolayı yalnızca 5746 sayılı Kanunda öngörülen teşvikten yararlanılması amacıyla, bahse konu işlerde çalışan sigortalılarını 15746 nolu Kanun numarası seçmek suretiyle düzenleyecekleri aylık prim ve hizmet belgeleri ile Kurumumuza bildirmeleri gerekmektedir.

            Sigortalıların 15746 nolu Kanun numarası seçilmek suretiyle düzenlenen aylık prim ve hizmet belgeleri ile Kurumumuza bildirilmesi halinde, yalnızca 5746 sayılı Kanunda öngörülen teşvikten yararlanılabilecektir. Başka bir ifade ile tahakkuk makbuzunda yalnızca 5746 tahakkuku gösterilecek olup, ayrıca 5510 sayılı Kanun tahakkuku gösterilmeyecektir.

            Aylık prim ve hizmet belgelerinin 15746 nolu Kanun numarası seçilmek suretiyle Kurumumuza bildirilebilmesi için işverenlerce 4734 sayılı Kanundan istisna olan alım ve yapım işlerinin yapıldığına ilişkin bir dilekçe ve eki sözleşme ile birlikte işyerlerinin bağlı bulunduğu Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerine/Sosyal Güvenlik Merkezlerine müracaat etmeleri gerekmektedir.