DUYURU

 

SİGORTALILARIN EKSİK GÜN BİLDİRİM FORMU (EK-10 BELGESİ) VE EKİ BELGELERİN KURUMA VERİLME YÜKÜMLÜLÜĞÜ HAKKINDA AÇIKLAMA

 

21/8/2013 tarihli ve 28742 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 14 üncü maddesi ile Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 102 nci maddesinin;

- Onikinci fıkrasının, (d) bendinde yer alan “İşverenin veya sigortalının imzasını da taşıyan puantaj kayıtları” ibaresi “Sigortalının imzasını taşıyan puantaj kayıtları” olarak,

- Ondördüncü fıkrasında yer alan “30” ibaresi “10” olarak,

21/8/2013 tarihinden geçerli olmak üzere değiştirilmiştir.

Bu bağlamda, Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 102 nci maddesinin ondördüncü fıkrasında yapılan değişiklik gereğince, 2013/Temmuz ayına ilişkin düzenlenen aylık prim ve hizmet belgelerinden başlanılarak; 10 ve üzerinde sigortalının bildirildiği aylara ilişkin özel sektör işyerleri, eksik gün bildirim nedenlerini aylık prim ve hizmet belgelerinde belirtmeleri halinde, SSİY’nin 10 nolu ekinde yer alan “Sigortalıların Eksik Gün Bildirim Formu” ve eki belgeleri Kurumumuza vermelerine gerek bulunmamaktadır.

Buna karşın, 1 ila 9 (dahil) sigortalının bildirildiği aylara ilişkin özel sektör işyerleri ise eksik gün bildirim nedenlerini aylık prim ve hizmet belgelerinde göstermeleri halinde SSİY’nin 10 nolu ekinde yer alan “Sigortalıların Eksik Gün Bildirim Formu” ve eklerini, ilişkin olduğu aya ait aylık prim ve hizmet belgesinin verilmesi gereken sürenin sonuna kadar Kuruma vermekle yükümlüdür.

Diğer taraftan, SSİY’nin 102 nci maddesinin onikinci fıkrasının (d) bendinde yapılan değişiklikle, aylık prim ve hizmet belgelerinde eksik gün bildirim nedeni olarak “07-Puantaj Kayıtları” seçilen sigortalılar yönünden Kuruma verilmesi gereken puantaj kayıtlarında sigortalıların imzasının bulunma zorunluluğu getirilmiştir.

Buna göre, işverenlerce hatalı işleme sebebiyet verilmemesi ve cezalı duruma düşülmemesini teminen, 2013/Ağustos ayına ilişkin düzenlenen aylık prim ve hizmet belgelerinden başlanılarak; 1 ila 9 (dahil) sigortalının bildirildiği aylara ilişkin özel sektör işyerleri, eksik gün bildirim nedenlerini aylık prim ve hizmet belgelerinde “07-Puantaj Kayıtları” olarak kodlamaları halinde, SSİY’nin 10 nolu ekinde yer alan “Sigortalıların Eksik Gün Bildirim Formu” ve ekinde verilecek puantaj kayıtlarında sigortalının imzasının bulunması gerekmektedir.

Dolayısıyla, 2013/Ağustos ayına ilişkin düzenlenen aylık prim ve hizmet belgelerinden başlanılarak 1 ila 9 (dahil) sigortalının bildirildiği aylara ilişkin özel sektör işyerleri, eksik gün bildirim nedenlerini aylık prim ve hizmet belgelerinde “07-Puantaj Kayıtları” olarak kodlamaları halinde, SSİY’nin 10 nolu ekinde yer alan “Sigortalıların Eksik Gün Bildirim Formu” ve ekinde verilecek puantaj kayıtlarında sigortalının imzasının bulunmaması durumunda söz konusu eksik gün bildirim formu ekinde verilen puantaj kaydı Kurumumuzca geçerli sayılmayacaktır.

İşverenlerimize önemle duyurulur.