*                  Bildirge Onaylama

Onay ekranına dönem içinde girişi yapılmış bütün Aylık Prim ve Hizmet Belgeleri işlem aşamasına göre renklendirilmiş olarak görüntülenir. Veri giriş işleminde hatalı veri girildiğinde aşağıdaki ekranda görüldüğü gibi kırmızı renkli çerçeve içerisinde uyarı mesajı alınır. “Hizmet Belgesinde Düzeltme Yap” tuşuna tıklayarak veri giriş ekranına geri dönülüp hatalı bilgilerin düzeltilmesi gerekir.

 

Veri giriş işleminde girilen Aylık Prim ve Hizmet Belgelerinde  hata yok ise, yukarıdaki  ekranda görüldüğü gibi yeşil renkli çerçeve içerisinde Aylık Prim ve Hizmet Belgesi başlık bilgileri ile “Tahaklkuk Fişi Görüntüleme”, “Sigortalı Bilgileri Görüntüleme” ve “Hizmet Belgesinde Düzeltme Yap” tuşları gelir. 

 

 

“Tahakkuk Fişi Görüntüle“ tuşuna tıklayarak girilen Aylık Prim ve Hizmet Belgesinden oluşan tahakkuk fişi görüntülenir. Yine bu ekranda istenirse, tahakkuk fişinin altında bulunan çerçeve içerisinde “Belgemi onaylıyorum” kutucuğu işaretlenip şifre kutusuna şifre girildikten sonra “Gönder” tuşuna tıklandığında, Aylık Prim ve Hizmet Belgesi  SGK kayıtlarına işlenir ve Aylık Prim ve Hizmet Belgesi verme işlemi tamamlanmış olur.

Bu işlemden sonra  e-bildirge ile Aylık Prim ve Hizmet Belgesi üzerinde herhangi bir işlem yapılmasına izin verilmez. Ana menüden ”Aylık Prim ve Hizmet Belgesi Onay Ekranına Geçmek İçin Tıklayınız” Tuşuna tıklayarak verilmiş Aylık Prim ve Hizmet Belgeleri görüntülenebilir istenirse yazıcıdan tahakkuk fişleri ve Sigortalı listeleri alınabilir. Ekranın üst kısmında bulunan yazdır tuşuna tıklayarak tahakkuk fişi yazıcıdan alınabilir.

 

“Sigortalı Bilgileri Görüntüle“ tuşuna tıklayarak verilen Aylık Prim ve Hizmet Belgesinde  yeralan sigortalıların listesi görüntülenir. İstenirse Ekranın üst kısmında bulunan yazdır tuşuna tıklayarak liste yazıcıdan alınabilr.