*                  Müfredat Kartı Görüntüleme

Müfredat kartı işyeri ile ilgili olan bütün tahakkuk ve tahsilat bilgilerini detaylı olarak listeler.Lliste sonuında bankaya yapılan fakat hala SGK kayıtlarına geçmemiş ödemeler ayrıca listelenerek bakiyeleri alınmıştır.

 

.................

.................

.................

.................

.................

.................