*                  Giriş

 

 

SGK şubelerine işverenler tarafından aylık olarak verilen  tahakkuk bildirgelerin ve 4 aylık olarak verilen dönem bordrolarının,”Aylık Prim ve Hizmet Belgesi” adı altında birleştirilerek aylık olarak alınması  amaçlanmaktadır.

 Mayıs-2004 tarihi itibarı ile başlatılacak olan bu uygulama çerçevesinde Aylık Prim ve Hizmet Belgelerinin şubelerde elden veya posta yolu ile alınabileceği gibi, internet üzerinden manyetik olarak alınması için de imkan sağlanmıştır.

 

“e-Bildirge” olarak adlandırılan internet uygulaması ile;

o       e-Bildirge ile hatasız kayıt alındığı için sağlıklı ve hatasız bir veritabanı oluşması sağlanacak olup hatalı kayıtların düzeltilmesi için harcanan zaman ve iş kaybı sıfıra indirilmiştir.

o       e-Bildirge internet üzerinden verileceği için, ayın son günlerinde oluşan izdiham engellenecek, işverenler tahakkuk ve bordro bildirimi vermek için kuyruklarda beklemeyecektir.

o       e-Bildirge haftada yedi gün günde 24 saat hizmet verecek olup, internet bağlantısı olan Türkiye’nin herhangi bir yerinden bildirge almaya imkan sağlayacaktır.

o       e-Bildirge ile veriler alındığında, bordro ve tahakkuk ve hizmet kayıtlarına anında işleneceği veriler güncel tutulacaktır.

o       e-Bildirge projesi çerçevesinde,  işverenlere tahakkuk ve  tahsilat bilgilerini takip edebilme imkanı sağlanmıştır.Bu sayede herhangi bir hata durumunda farkedilmesinin daha kolay olması dolayısı ile verilerin sağlıklı saklanması sağlanmıştır.

o       e-Bildirge ile veriler manyetik olarak alınacağı için evrak takip ve saklama yükü sıfıra indirilmiştir.

o       Anlaşmalı Bankalarla internet üzerinden tahsilat yaptırılarak, işverenlerin ödeme işlemleri kolaylaştırılmıştır.

 

e-Bildirge çağımızın koşullarına uyum adına, e-Devlet çalışmaları içerisinde mimarisi ve içeriği itibarı ile yeni bir basamak olacaktır.

 

İyi çalışmalar dileriz.